San. ve Tic. A.Ş .
Bilgi Güvenliği Politikamız Yazdır e-Posta

SKC KARBON ISO/IEC 27001 : 2013

SKC Karbon ve çalışanları olarak, iş sürekliliğimize ve bilgi varlıklarımıza yönelik her türlü riski yönetmek amacıyla,

  • Bilgi güvenliği yönetim sistemimizin ISO 27001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve iyileştirilmesini,
  • Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve üçüncü taraflar (iş ortakları, müşteriler, tedarikçiler) ile yapılan sözleşmelere uyulmasını,
  • Bilgi varlıklarının gizliliğinin, bütünlüğünün ve erişebilirliğinin sağlanması ve olası risklerin sistematik olarak yönetilmesini,
  • Tüm iş süreçlerinin birbiri ile entegre, uyumlu ve dengeli olmasının sağlanmasını,
  • Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak ve şirket kültürü haline getirmek amacıyla sürekli eğitimlerin gerçekleştirilmesini,

taahhüt ederiz.