MENU

Global ölçekte alüminyum kullanım alanları ve hacmi ciddi bir şekilde artış göstermektedir. Otomotiv ve inşaat sektörü bu anlamda lokomotif sektörler olarak sayılabilir. Nihai üründe ideal sonuca ulaşmak mamulün son kullanıcıdaki çıktısı açısından büyük önem taşımaktadır. Ergimiş metalin muhteviyatı mekanik özelliklerinin rijitliği ve ısıl işlemler için büyük önem arz etmektedir. Ergimiş metalde oluşabilecek hatalar, takip eden proses aşamalarında üretimi olumsuz yönde etkileyecektir. Dolayısıyla ergimiş metalin kalitesini arttırmak mümkün olduğunca saflaşmış ve homojen hale getirmek diğer bir değişle ideal laboratuvar şartlarına ulaşmak için çok iyi bir gaz alma işlemi gerçekleştirmek durumundayız. Bunun için SKC Karbon olarak alüminyum alaşımlarının saflaştırılması ve gaz alma işlemlerinde kullanılan özel antioksidan emprenyeli grafitlerle İstenilen kimyasal alaşıma ulaşmanın en ekonomik çözümünü sunmaktayız. Gaz alma prosesi alüminyum dökümün ideal homojen yapısına ulaşması ve porozitenin oluşmaması için en önemli proses olarak kendisini göstermektedir. Porozite oluşumunun temel sebeplerinin ilki eriyik alüminyumun ortamda bulunan nem ile reaksiyona girerek eriyik metalin üzerinde oksit tabakası oluşturması diğer adıyla cüruf oluşumudur. İkincisi nem içerisinde bulunan hidrojenin eriyik içerisinde çözünmesidir. Sıcaklık arttıkça hidrojen sıvı içerisinde daha çok çözünür ve sıvının tümüne yayılır.

Birinci haldeki oksidasyon (cüruf) katı halde yüzeyde ince bir tabaka oluşturmuş veya hiç istenmeyen kalın partiküllü bir tabaka oluşturmuş olabilir. İrili ufaklı herhangi bir dalgalanma durumunda katı yüzey birbiri üstüne binerek arada hava boşluğu oluşturur ve yine dalgalanma (türbülans) sonucu sıvı içerisine girerler. Bu duruma bifilm oluşumu denir. İkinci durum hidrojen sıvı içerisinde gaz fazına geçer ve yayılımını sürdürür. Sıvı metalden alınan örnek laboratuvar ortamında vakum altında katılaşma testine tabi tutulup porozite ölçümleri yapılır. Eriyik haldeki Alüminyum içerisinde nispeten küçük görünen hidrojen ve bifilm boşlukları katılaşma sorası büyüyerek iyice belirginleşir ve kendini gösterir. Her iki durumdan kurtulmak için zaman içerisinde birçok yöntem denenmiştir. Bu yöntemlerden en uygun olanı yüksek oksidasyon ve termal şoklara dayanımı ve sıvı ile kimyasal reaksiyon oluşturmaması sebebiyle grafit kullanımı olmuştur. Grafit şaft (grafit mil) ucuna vidalı yöntemle bağlanmış grafit rotor yardımıyla sıvı içerisine daldırılıp rotasyon yaptırılır. Mikser görevi gören grafit şaft ve rotor dizaynı gereği içeride kabarcıklar oluşturur. Şaft merkezine açılmış delikten içeri, sıvı ile kimyasal reaksiyona girmeyen inert gaz verilir. Böylece içeride bifilm diye tabir ettiğimiz hava boşlukları ve gaz fazına dönüşmüş hidrojen, kabarcıklar yardımıyla yüzeye çıkarılıp homojen yapıya sahip sıvı metal elde edilir. Bu işleme gaz alma işlemi diyoruz.

Tüm yüksek basınç ve alçak basınç, enjeksiyon dökümleri ve piston imalatında gaz alma esnasında kullanılan grafit elemanlar, grafit rotor ve miller tecrübeli olduğumuz konuların başında gelmektedir. Nihai üründe kılcal çatlamalar, porozite (süngerimsi görünüm) vb. oluşmaması, ideal yoğunluğa ulaşabilmek, işin temelini oluşturan gaz alma işlemi için Uzman teknik kadromuz, ileri teknoloji “özellikle CNC tezgâhlarından oluşan makine parkımız” bunların içinde CNC 5 eksen işleme merkezi C eksenli CNC tornalarımızla müşteri ihtiyaçlarına uygun tasarım karbon grafit ürünler sunmaktayız. Kalite yönetim sisteminin profesyonel bir şekilde uygulandığı toplam kaliteyi her zaman öncelemiş bir bilinçle çalışmaktayız. Bu anlamda yine çok önemli yatırımlarımızdan biri olan 5 eksen CMM Cihazı ile proses ve son kontrol aşamalarında ölçü kontrolü sağlamaktayız. Bir başka döküm yöntemi olan alüminyum biyet (alüminyum billet) döküm uygulamalarında katılaşmanın başladığı noktada ölçüsel ve yüzeysel hassasiyetlere en uygun çözümler için izostatik grafit ring imalatı yapmaktayız. Uzun yılların verdiği deneyim ile grafit ringlerde özel birtakım uygulamalar ve talaşlı imalat yöntemlerimizle doğru, homojen dökümün alınmasına yardımcı olacak en doğru grafit seçimi ile hizmet vermekteyiz.

Ekstrüzyon yöntemi ile alüminyum profil üretiminde çıkış tablaları olarak kullanılan Grafit plakalar: Ekstrüze grafit plakalar veya ekstüzyon çıkış plakası imalatı yapmaktayız. Grafit thermo couple zırh koruyucuları Ekstrüzyon profilleri imalatı kalıphane uygulamaları için elektro (dalma) erozyon grafitleri Şamandıra (stoper) ürünler ayrıca ürün yelpazemiz arasında bulunmaktadır. Kısacası Alüminyum alaşımlarınızla temas halinde olan her uygulama için en uygun grafit çözümleri tarafımızdan sunulmaktadır. SKC KARBON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Bu amaçla, sanayi geçmişi 1962 yılına dayanan ve çok iyi bir sanayi ve şirket hafızası oluşturmuş, yeni lokasyonumuz da, ileri teknoloji makine parkurumuzla toplam kalite anlayışımızla ve çatısı altında elektrik, endüstriyel ve mekanik uygulama alanlarında karbon ve grafit malzemeleri günümüz teknolojisine uygun bir şekilde işleyerek müşterilerimize yüksek verimli, hassas grafit ürünleri en uygun fiyat ve süre içinde sevk etme çabasını sürdürmektedir.”