MENU

Sürekli Döküm Nedir? Sürekli Döküm Yöntemleri ve Avantajları Nelerdir?

Sürekli Döküm Nedir?

Hazne içinde ergitilmiş madenin katılaşmanın başladığı bölge soğutularak bir kalıp yardımı ile belli bir kesitte katılaşmasını sağlama işlemine sürekli döküm işlemi denir.

Sürekli Döküm Yöntemleri Nelerdir?

Dökülecek madenin metalürjik özelliklerine göre kalıp muhteviyatı belirlenir. Aluminyum, Bakır, Nikel, Pirinç, Altın, Gümüş, Bronz vb. materyaller için kalıp olarak grafit tercih edilmektedir. Grafitin birden fazla kullanım alanı olduğundan dolayı üretici firmalar ilgili uygulamalara özel hazırlanmış reçetelerle farklı özelliklerde grafit üretimi yapmaktadır.

Sürekli döküm uygulamasında dökümü yapılacak madene uygun grafit seçilmemesi halinde istenmeyen sonuçlarla karşılaşmak kaçınılmazdır. Sürekli döküm kalıbında madenin metalurjik özelliklerine en uygun grafit termal genleşme katsayısı, termal iletkenlik, tane boyutu, porozite vb. özelliklerine bakarak belirlenir. Doğru grafiti belirledikten sonra bir o kadar önemli olan talaşlı imalat sürecine geçilir. Ergimiş madenin katılaşmanın başladığı andan itibaren optimum kalitede dökülebilmesinde hem grafit seçimi, hem de talaşlı imalat süreci büyük önem taşımaktadır. Grafitinizi doğru seçmiş olsanız bile doğru işlenmemiş bir kalıp, istenmeyen bölgelere eriyiğin sızmasına sebep olur ve madenin katılaşma sürecini olumsuz yönde etkileyebilir.