MENU

Talaşlı imalat gerçekleştirilen muhtelif kalıphane ve atölyelerin dalma (elektro) erozyon uygulamaları için son ölçülere işlenmiş veya yarı-mamul (blok)grafit elektrot ürünler. Dalma Erozyon (EDM)uygulamalarınız için kaba işlemlerine uygun farklı grafit kaliteleri olmak üzere; üstün yüzey özelliklerine sahip, uzun ömür ve yüksek performanlı son ölçülere getirilerek işlenmiş mamul veya yarı-mamul (blok) olarak teslim edilmek üzere: İzolastik grafit Dalma (Elektro) Erozyon uygulamalarında elektrot kullanımı için Grafit-Bakır karşılaştırılması:

1. Yoğunluklar arası fark (d Bakır= 8,96 gr/cm3 ve d Grafit=1,77 gr/cm3): hafiflik

2. Grafitin bakıra göre daha dar toleranslarda işlenebilme kabiliyeti ve rijitlik avantajı

3. Grafit ile daha hızlı parça işlenebilmesi (%40'a varan kesme hızı artışı - elektriksel direnç)

4. Grafitin depolama ve taşıma avantajı ile oda sıcaklığında yüksek oksidasyon dayancı

5. Grafit ile daha üstün parça yüzey özelliklerinin elde edilebilmesi

6. Grafit birim fiyatlarında ekonomiklik ve bakıra göre fiyat dalgalanmalarının azlığı