MENU

Tüm Demir Dışı Metal alaşımlarına; bakır, bronz ve pirinç alaşımlarına uygun farklı ısıl iletkenlik ve saflık değerlerine sahip izostatik grafit kaliteleri Demirdışı (non-ferrous) metallerin sürekli döküm kalıplarında ölçüsel ve yüzeysel hassasiyetlere uygun ekonomik çözümler: İzostatik grafit ürünler Tel Çekme uygulamaları için seri imalata uygun ekonomik çözümler: İzostatik grafit ürünler