Karbon Fırçaların Alıştırılması
2019-03-11 13:03:49

Fırça ile bilezik veya kollektör yüzeyinin uyumu, fırçaların alıştınlması ile oluşturulur. Bır işlem için birçok teknik kullanılmaktadır:

1. Karbon fırçalar , fırça tutucuya yerleştirilir. Fırça ile kollektör veya bilezik arasına şerit zımpara (80- 100 kum) yerleştirilerek teğetsel yönde ileri geri çekilir. Fırçanın çalışan yüzeyi kabaca kollektör veya bilezik yüzeyine oturduktan sonra, kontak yüzeyinin, son şeklini alması için zımpara sadece makinenin dönüş yönünde çekilerek alıştırılır. Şerit geri çekilirken fırça yukarı kaldırılıp serbest geçiş verilir. Böylelikle, makine çalışırken fırçaların bulunacağı esas durum oluşturularak fırça alıştırma işlemi tamamlanmış olur.

2. Kdlektör veya bilezik çevresine bant zımpara sarılır ve yapışkan bant ile yerine tesbit edilir. Daha sonra fırçalar, tutucuya yerleştirilir). rotor, makinenin çalışma yönünde elle döndürülür. (orta boy makinelerde uygulanır.)

3.Karbon fırçalar, yerlerine takılmış durumda, makine yüksüz konumda, tercihen düşük devirde çalıştırılır. Sıra ile tüm fırça grupları önünde tutulan bir yüzey temiz-leme taşı ile hem kollektör temiz-lenmiş, hem de araya giren taş tozu ile fırçalar alıştırılmış olur. Bu alıştımıa yöntemi, özellikle büyük DC makineleri için uygundur. (bak. Şek. 2) Alıştırma işlemi, fırça yüzeyinin yaklaşık %70'inin kollektör / bilezik yüzeyine alıştırılması ile tamamlan-mış olur. Alıştırma işleminden sonra, karbon fırçalar sökülüp makinenin yağ içemıeyen basınçlı hava tutularak temizlenmesi gerekir.

/