Demirdışı Metallerin Dökümü için Karbon-Grafit Ürünler
2019-03-11 13:03:50

Demirdışı (non-ferrous) metallerin sürekli döküm kalıplarında ölçüsel ve yüzeysel hassasiyetlere uygun ekonomik çözümler: İzostatik grafit ürünler

Tüm Demirdışı Metal alaşımlarına; bakır, bronz ve pirinç alaşımlarına uygun farklı ısıl iletkenlik ve saflık değerlerine sahip izostatik grafit kaliteleri

Tel Çekme uygulamaları için seri imalata uygun ekonomik çözümler: İzostatik grafit ürünler

/