MENU

Carbon-graphite products are used directly or indirectly in many alternative applications in the energy sector, one of today's key sectors. For example, wind power plants, solar panels, fuel cells. Hydroelectric power plants belonging to existing systems.

Carbon fiber reinforced carbon (CFC, CFRP) materials with high technology carbon or polymeric matrix.

Gaz alma prosesi alüminyum dökümün ideal homojen yapısına ulaşması ve porozitenin oluşmaması için en önemli proses olarak kendisini göstermektedir. Porozite oluşumunun temel sebeplerinin ilki eriyik alüminyumun ortamda bulunan nem ile reaksiyona girerek eriyik metalin üzerinde oksit tabakası oluşturması diğer adıyla cüruf oluşumudur. İkincisi nem içerisinde bulunan hidrojenin eriyik içerisinde çözünmesidir. Sıcaklık arttıkça hidrojen sıvı içerisinde daha çok çözünür ve sıvının tümüne yayılır.

Birinci haldeki oksidasyon (cüruf) katı halde yüzeyde ince bir tabaka oluşturmuş veya hiç istenmeyen kalın partiküllü bir tabaka oluşturmuş olabilir. İrili ufaklı herhangi bir dalgalanma durumunda katı yüzey birbiri üstüne binerek arada hava boşluğu oluşturur ve yine dalgalanma (türbülans) sonucu sıvı içerisine girerler. Bu duruma bifilm oluşumu denir. İkinci durum hidrojen sıvı içerisinde gaz fazına geçer ve yayılımını sürdürür. Sıvı metalden alınan örnek laboratuvar ortamında vakum altında katılaşma testine tabi tutulup porozite ölçümleri yapılır. Eriyik haldeki Alüminyum içerisinde nispeten küçük görünen hidrojen ve bifilm boşlukları katılaşma sorası büyüyerek iyice belirginleşir ve kendini gösterir.

Her iki durumdan kurtulmak için zaman içerisinde birçok yöntem denenmiştir. Bu yöntemlerden en uygun olanı yüksek oksidasyon ve termal şoklara dayanımı ve sıvı ile kimyasal reaksiyon oluşturmaması sebebiyle grafit kullanımı olmuştur. Grafit şaft (grafit mil) ucuna vidalı yöntemle bağlanmış grafit rotor yardımıyla sıvı içerisine daldırılıp rotasyon yaptırılır. Mikser görevi gören grafit şaft ve rotor dizaynı gereği içeride kabarcıklar oluşturur. Şaft merkezine açılmış delikten içeri, sıvı ile kimyasal reaksiyona girmeyen inert gaz verilir. Böylece içeride bifilm diye tabir ettiğimiz hava boşlukları ve gaz fazına dönüşmüş hidrojen, kabarcıklar yardımıyla yüzeye çıkarılıp homojen yapıya sahip sıvı metal elde edilir. Bu işleme gaz alma işlemi diyoruz.