Güç elektronikleri için kullanılan yarı iletken levhalar, kaplama sürecinde elektron ışınımıyla buharlaştırma yöntemi ile ek olarak işlenirler. Biz; çeşitli fabrika tipleri için, standart ürünler ve özelleştirilmiş çözümler sağlamaktayız.
/