San. ve Tic. A.Ş .
Demirdışı Metallerin Dökümü için Karbon-Grafit Ürünler
Demirdışı (non-ferrous) metallerin sürekli döküm kalıplarında ölçüsel ve yüzeysel hassasiyetlere uygun ekonomik çözümler: İzostatik grafit ürünler
 
Tüm Demirdışı Metal alaşımlarına; bakır, bronz ve pirinç alaşımlarına uygun farklı ısıl iletkenlik ve saflık değerlerine sahip izostatik grafit kaliteleri 
 
Tel Çekme uygulamaları için seri imalata uygun ekonomik çözümler: İzostatik grafit ürünler