San. ve Tic. A.Ş .
Demirdışı Metallerin Döküm Uygulamaları

Demirdışı Metallerin Döküm Uygulamaları

  • Tüm Demirdışı Metal alaşımlarına; bakır, bronz ve pirinç alaşımlarına uygun farklı ısıl iletkenlik ve saflık değerlerine sahip izostatik grafit kaliteleri

Demirdışı Metallerin Döküm Uygulamaları

  • Demirdışı (non-ferrous) metallerin sürekli döküm kalıplarında ölçüsel ve yüzeysel hassasiyetlere uygun ekonomik çözümler: İzostatik grafit ürünler

Demirdışı Metallerin Döküm Uygulamaları Demirdışı Metallerin Döküm Uygulamaları
  • Tel Çekme uygulamaları için seri imalata uygun ekonomik çözümler: İzostatik grafit ürünler