San. ve Tic. A.Ş .
Karbon Fırçalar

Karbon Fırçaları Elektrik makinaları mühendisliğinin sanayideki ilk dönemlerinde akım taşıyıcı sürtünmeli kontak olarak kullanılan bakır tel demetlerin yerine sonraki yıllarda karbon ve grafit malzemelerin kullanımı ile "Karbon Fırça" terimi yerleşmiştir. Uzun yıllar gelişim süreci geçiren Karbon Fırçalar,  mikroelektronik çağında da elektrik makinalarının vazgeçilmez aksamı olarak yerini korumaktadır.

Üretim parametreleri, çok değişik fiziki değerler ve uygulama olanaklarını barındıracak kadar zengindir. DIN IEC 60276 standardına göre, karbon fırça kaliteleri 5 ana grup altında toplanır.

Elektrografit Fırçalar

Elektrografit Fırçalar Petrokok, taş kömürü koku, katran, zift, kurum ve kurum koku, suni reçine, zift ve katran gibi bağlayıcı maddelerle karıştırılıp kalıpta preslenir.

Karbon malzeme, 2500 ºC'de fırınlanarak elektrografite dönüştürülür.


Devamı...

Metalgrafit Fırçalar

Metalgrafit Fırçalar Metal tozu ve grafit karışımı kalıplandıktan sonra sinterleme işlemine tabi tutulur. Metal tozu olarak elektrolitik bakır kullanılırsa, bakır kalitesi, gümüş kullanılırsa gümüş kalitesi metal grafit fırça elde edilmiş olur. Grafitin iyi kayma özelliği ile metalin yüksek iletkenliği bir araya getirilmiştir ve grafit oranına bağlı olarak bunlardan biri veya diğerinin ağırlık kazandırılması sağlanır.


Devamı...

Reçineli Grafit Fırçalar

Reçineli Grafit Fırçalar Tabii ve elektrografit malzemeler reçine ile karıştırılıp özel proses altında preslenmekte ve ardından da ısıl işlemlere tabi tutulmaktadır. Komütasyon özelliği iyi, ani yük ve aşırı yük taşıma mukavemeti sınırlıdır.


Devamı...

Karbon Grafit Fırçalar

Karbon Grafit Fırçalar Grafit, zift veya reçine ile karıştırılıp, preslendikten sonra fırınlanmaktadır. Patina ve komütasyon özelliği iyi, ancak akım taşıma mukavemeti elektrografit fırçalara göre daha zayıftır. Tristör beslemeli veya düz makinalar, küçük DC motorlar, mikalı kollektörler.


Devamı...

Tabii Grafit Fırçalar

Tabii Grafit Fırçalar Tabii grafit, zift veya reçine ile karıştırılıp preslenir ve ısıl işleme tabi tutulur. Elastik, yüksek çevresel hıza uyumlu kontak kapasitesi ile Çelik bilezikli Turbo-jeneratör fırçaları olarak kullanılır. 


Devamı...