Tüm demir dışı metal alaşımlarına; bakır, bronz ve pirinç alaşımlarına uygun farklı ısıl iletkenlik ve saflık değerlerine sahip izostatik grafit kaliteleri

Demirdışı (non-ferrous) metallerin sürekli döküm kalıplarında ölçüsel ve yüzeysel hassasiyetlere uygun ekonomik çözümler: İzostatik grafit ürünler

Tel (kablo) çekme uygulamaları için seri imalata uygun ekonomik çözümler: İzostatik grafit ürünler

/