SKC Karbon ve çalışanları olarak, iş sürekliliğimize ve bilgi varlıklarımıza yönelik her türlü riski yönetmek amacıyla,

• Bilgi güvenliği yönetim sistemimizin ISO 27001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve iyileştirilmesini,
• Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve üçüncü taraflar (iş ortakları, müşteriler, tedarikçiler) ile yapılan sözleşmelere uyulmasını,
• Bilgi varlıklarının gizliliğinin, bütünlüğünün ve erişebilirliğinin sağlanması ve olası risklerin sistematik olarak yönetilmesini,
• Tüm iş süreçlerinin birbiri ile entegre, uyumlu ve dengeli olmasının sağlanmasını,
• Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak ve şirket kültürü haline getirmek amacıyla sürekli eğitimlerin gerçekleştirilmesini,

taahhüt ederiz.

/